רישום ילד לקייטנה 2019

המשך

המערכת זיהתה חוב של משפחתכם לרשת מרכזים קהילתיים בית שמש ולכן הרישום לקיטנה נחסם. רק לאחר סידור תשלום החוב באחד מן המרכזים הקהילתיים, תוכלו להמשיך בתהליך הרישום.

מספר זהות שגוי או ילד לא קיים במערכת

הילד נרשם

הרישום הסתיים

פרטי הילד


פרטי ההוריםהצהרת בריאות

מסלול הקיטנה

תשלום

על פי קביעת משרד הפריפריה, זכאות להנחה ניתנת לבעלי תיק במחלקת רווחה או למקבלי הנחה בארנונה. קבלת ההנחה מותנית בצירוף מסמך תקין המוכיח את זכאותכם. הסכום לתשלום יקבע בהתאם לכך.

במידה והנכם מוכרים במחלקת הרווחה יש לצרף אישור ממחלקת רווחה, במידה ואתם זכאים להנחה בארנונה יש לצרף מסמך המוכיח זאת (אישור הנחה/ספח תשלום בו מופיעה ההנחה)אישור

להדפסה